Faktablad – Rubriksida

 

Faktablad
över olika typer av

kultur- och fornminneslämningar

funna av två team i projektet Skog och Historia från perioden maj 2004 – maj 2006 samt hösten 2009, men även av undertecknad i projektet SAFT maj 2013 – november 2014.

 

Efter idé av Björn Möller, Växjö, med faktatexter från RiksAntikvarieÄmbetet

Övrig text är personligt skriven av undetecknad.

(texten till faktabladet Fångstgrop är ej RAÄ:s text).

Fotografierna mestadels tagna av idéskaparen.

 

”Var rädd om våra minnesplatser – såsom du är rädd om dig själv”

Björn Möller

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!”

Björn Möller

Kommentar: När hemsidan tänktes ut (2004) så var tanken att göra ett form av lexikon där varje sida skulle handla om en sak. Det skulle vara 20 faktablad med plats för komplettering. Även vissa textsidor skulle finnas med. Idag (2014) är ribban höjd rejält och nu gäller det bara att leta upp rätt bilder till rätt sida.