Skog och Historia projektet 2003 – 2009 i G-län

I Kronobergs län pågick mellan åren 2003 – 2007 + hösten 2009 ett projekt som benämndes Skog och Historia.

Syftet var att kartlägga alla hittills okända forn- och kulturminnen ute i markerna. Det var ett samarbete mellan Smålands Museum, Riksantikvarieämbetet, Arbetsförmedlingen och Skogsvårdstyrelsen, nuvarande Skogsstyrelsen i Växjö. Under åren 2004 – 2006 var även EFS-rådet en samarbetspartner.

Inventerarna som var med i projektet 2004 – 2006 var arbetslösa som blev anställda vid Skogsvårdstyrelsen/Skogsstyrelsen i Växjö. Deras lön låg humant till (18.000-19.000 kr minus skatt) men med vissa förbehåll från Arbetsförmedlingen sida. Anställningstiden var 2 år, men man återgick till den arbetslöshetsersättning man haft innan anställningen, dvs man fick inte automatiskt anställning och inte kunde man tillgodoräkna sig tiden för att få en högre ersättningsnivå. Det hade några verkligen behövt, tänk er att det finns personer med endast 5000 – 8000 kr i månaden i arbetslöshetserättning. mot slutet av perioden användes bara människor med A-kasseersättning.

Många fynd från stenålder till nutid har gjorts av dessa inventerarteam. Alla fynd registrerades, kontrollerades och lades in på Skogsstyrelsens databas Kotten, i den mån man hunnit med detta efter projektets slut vet vi i dagsläget inte. Allt som är klart kan beskådas eller fås utritade på karta samt beskrivna i text. Samtidigt registrerades objekten på Riksantikvarieämbetets Fornsök, där finns alla till dags dato inlagda fynd registrerade. Hemsidan hittas på: raa.se

Den här hemsidan däremot har tillkommit på initiativ av två av inventerarna, Kristofer Kabo och Björn Möller.
På dessa sidor visar vi en del av vad vi funnit, mestadels i Tävelsås och Furuby socknar, men även från andra platser där kameran varit med.
Som en liten guldkant på vår tillvaro så har ett antal av fynden fått riksintresse, då de väckt uppseende på Riksantikvarieämbetet med dess arkeologer vilket föranledde besök på ort och ställe här i Kronobergs län av dessa. I Stenslanda socken hittades bl.a. en stort gravområde, helt oupptäckt av både hembygdsfolk och arkeologer. Ett riktigt kanonfynd med andra ord. Och i Hemmesjö socken hittades en grav på en häll, s.k. hällgrav eller i dagligt tal ”göteborgsäckel”, varför det nu kallas så.

 

Samtliga personer på bilderna har lämnat sitt medgivande för publicering på hemsidan.

 

Tänk på att: ”våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en

del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Björn Möller

Uppdaterad 2011-05-16, 2016-01-07

Tillägg 2011

– Fler bilder har redan lagts till och fler kommer att läggas till för att lättare kunna åskådliggöra vad som verkligen finns i naturen. det blir således fler varianter och fler vinklar på samma fynd. Även svårigheterna med att se hur det ser ut i marknivå ska jag försöka åskådliggöra.

På ditt lokala distriktskontor finns det information om vilka forn- och kulturlämningar som finns på Dina marker. Där finner Du också personal som Du kan be om råd kring vård och hänsyn.

Skogsstyrelsen, Box 7, 351 03 VÄXJÖ. Tel 0470-74 66 50, Fax 0470-74 66 99    E-post svs@svsfg.svo.se