Bjurkärr

Karta PICT1041

Naturreservatet Bjurkärr …

 

… donerades 1955 av fru Mary Stephens på Torne Gård till länets skogsvårdsstyrelse. Ett villkor för donationen var att området skulle avsättas som naturreservat och så skedde den 14 maj 1960.

Det var under lång tid Skogsvårdsstyrelsens, sedemera Skogsstyrelsen eget lilla skötebarn.

Reservatet är beläget på sydspetsen av Hössön, i Åsnen, ca 3 mil syd Växjö. Vägvisning finns från den allmänna vägen Urshult-Vrankunge strax norr om Sirkön. Vägvisning finns även vid Urshult som ligger ca 1 mil sydöst om Bjurkärr.

 

Jordk PICT1042 Torpl PICT1027anslag PICT1044  Ny väg på gamla vägen PICT1043 Sankmarksväg PICT1033 Den tidigare vägen är stensatt i vänstra kanten.