Övriga fynd – Övergripande

Faktablad

 

Övriga fynd: Antika redskap står övergivna lite varstans, enstaka grindstolpar likaså. Men den här sidan visar även prov på sådana kulturlämningar som inte passar in under övriga rubriker.

 

Bjurkärr-grindstolpe-PICT1096

Grindstolpe, Bjurkärr Naturreservat, Alvesta kommun
Foto 2014 © Björn Möller.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Attsjö by var det en jordabrukare som blev arg vid Gudrun stormen därför att en stor gran lade sig rakt över hans gårdsplan så han varken kom hit eller dit. Han kapade trädet och ritade en glad gubbe. Och visst blir man glad! Sköntorp, Furuby socken. Växjö kommun
F
oto 2005-05-11 © Björn Möller.

Kronan-ÖvrigaFynd-PICT1146

Kronan-ÖvrigaFynd-PICT1147

Kronan-ÖvrigaFynd-PICT1145

Söder om, kant i kant, vid vägen som går igenom naturreservatet Kronan i Älmhults kommun, hittades ett antal olika figurer/statyer gjorda av trä. Även en hydda av pilträdsgrenar.
Foto 2014-04-29 © Björn Möller.

 

PICT2122

Foderho.
Foto 2014 © Björn Möller.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rester efter en kärlekskrank råbock som runt – runt – runt gått efter sin utvalda hind!
Foto 2009 © Björn Möller.

stenlyft-DSC00129-

För att lyfta stora stenar så kom man på lite senare tid på att borra in en järnstav som man sedan kunde montera kroken/öglan i. Ibland var det en ögla redan från början, eller som här så sågades den bort och ibland sattes en mutter på plats för att inte någon eller något skulle skada sig på den livsfarliga ”pinnen”. Detta enligt hörsägen.
Foto 2009  ©  Björn Möller.

höna 20130814_115106-höna

Sittande höna (som tyvärr börjat röra på sig)
Foto 2013-08-14 © Björn Möller.

PICT0642 trädkoja PICT0644 tomtar på loftet

Två udda byggnader i Uppvidinge, Kronoberg torde vara dessa två, Trädkoja modell lyx och Tomtarnas krypin.
Foto 2013-12-02  © Björn Möller.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vid den nedlagda järnvägen/järnvägsstationen i Ryssby står denna eleganta resväska i granit, Christer Johannesson försöker förgäves lyfta väskan.
Foto 2005 © Björn Möller.

31mars 2014 - 982 övr fynd

Personlig utsmyckning i ett naturreservat.
Foto 2014-03-31  © Björn Möller.

PICT0316 ättestupa-övr fynd

Ättestupa? En helt plan ”väg” som vätter mot Laganåns strand, men slutar 50 m för tidigt. Har man tänkt en bro?
Foto 2013-09-24  © Björn Möller.

 

PICT0258 konstverk-övr fynd

Personlig utsmyckning
Foto 2013-09-18  © Björn Möller.

torpl PICT0502 torped nära Målerås

I utkanten av Målerås fann jag detta märkliga föremål ca 1.4m långt. Knappast en torped men kanske del av ponton men tyngden talade emot. Ett fäste av metall är placerat upptill.  Idéer mottages gärna. Foto 2013-2014  © Björn Möller.

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Övriga fynd

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.