Naturreservatsinventeringen 2013-14

Inventering av Kronobergs läns naturreservat

Ett arbetslag från Skogsstyrelsen i Växjö fick 2013 uppdraget av Länsstyrelsen att åka runt till samtliga reservat och kontrollera skicket på dem. Även att mäta in alla stigar med gps, fotografera alla skyltar och beskriva dem, komma med förslag till sittbänkar, grill- och parkeringsplatser. I juni 2014 ansågs inventeringarna klara, då återstod endast de som ligger på öarna och ett och annat stormfält reservat vilka ansågs för farliga och oframkomliga att beträda.

På dessa skoghistoria sidor är intresset inriktat mot den kultur- och fornminneshistoriska sidorna av länet därav texten nedan.

Kulturminnena är sällan medtagna i informationen för naturreservaten. Man får helt enkelt ha ögona med sig och vara beredd på att fråga som dock sällan besvaras på grund av att ansvariga sällan känner till kulturminnena, dessa ses lite över axeln dessvärre. En initierad XLS-fil finns på länsstyrelsen samt hos undertecknad som beskriver naturreservatens tillstånd på respektive hemsida.

 

Rönnö-text-PICT0918

Vid ingångarna/entréerna till Sveriges naturreservat sitter det uppsatt informationstavlor som beskriver bl a naturen och reglerna som gäller inom det aktuella naturreservatet. Här är Rönnös tavla. Reservatet sträcker sig inom Älmhults och Markaryds kommuner samt Halland. I norra delen finns lämning efter torp, jordkällare och en väg som är nerskuren i ena kanten.
Foto 2013 © Björn Möller.


Alvesta naturreservat

NaturReservat_Alvesta

Lessebo naturreservat

NaturReservat_Lessebo

Ljungby naturreservat

Ljungby kommun 20141009_163852

Markaryd naturreservat

NaturReservat_Markaryd

Tingsryd naturreservat

NaturReservat_Tingsryd

Uppvidinge naturreservat

NaturReservat_Uppvidinge

Växjö naturreservat

NaturReservat_Växjö

Älmhult naturreservat

NaturReservat_Älmhult

 

Utvärderingen angående länets naturreservat 2015

Inventering2013-2014

 

Anmärkning: Inventeringen av Kronobergs läns naturreservat är nu avslutad. I första hand GPS:ades innehållet i reservaten och i stort sett allt fotograferades, både uppsatta texter, leder, stigar, och kultur-/fornminnen. Om du/ni vill besöka naturreservaten så återfinns en komplett förteckning på de olika länsstyrelsernas hemsidor (i Kronoberg ser det ut så här: http://www.lansstyrelsen.se/KRONOBERG/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/Pages/default.aspx).
Dessvärre fungerade inte URLen vid test 2016.01.04 istället får man leta sig fram till aktuella sidor och när man väl hittat fram och jämför den URLen med den ovanför här så är de identiska, suck.

Här nedan finns en förteckning på alla naturreservat inom Kronobergs län där kulturminnen finns inom reservatens gränser.
Totalt finns det 143 reservat i länet, varav 36 med kultur- och fornminnen.


Och nu är det upp till er
att finna fynden. En äldre form av geocoaching.
Skriv gärna och berätta via mail: skoghistoria@yahoo.se  vad du/ni fann.

Alvesta kommun:
Bjurkärr, Fiolenområdet, Husebymaden, Osby offerlund, Sjöatorp

Lessebo kommun:
Lövsjö ängar, Visjön

Ljungby kommun: Lidhultsåsen, Luberudsmossen, Marsholm, Målaskogsberg, Rönnö, Toftaholm, Vedåsa, Yxkullsund

Markaryds kommun:
Rönnö (se Ljungby kommun + Halland)

Tingsryds kommun:
Hackekvarn, Ljuva mon, Midingsbråte, Stenfors

Uppvidinge kommun:
Hinkaryd, Libbhultsängar, Skäraskog, Storasjöområdet, Vithult, Våraskruv

Växjö:
Araby, Asa, Braås park, Fiolenområdet, Galtö, Gårdsby Hemmesjö bökeskog, Helgö, Lunden, Notteryd, Osaby, Sjösås äng, Teleborg

Älmhult:
Höö, Kronan, Taxås

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

FACIT att jämföra egna fynden med.
Men hittas något annat hör av dig/er.

Alvesta kommun:
Bjurkärr – jordkällare, två vägar, torplämning
Fiolenområdet – jordkällare
Husebymaden – torplämning
Osby offerlund – ?
Sjöatorp – väg

Lessebo kommun:
Lövsjö ängar – ?
Visjön – dammvall, bro

Ljungby kommun:
Lidhultsåsen – bro
Luberudsmossen – Ivars kyrka. torplämning
Marsholm – torplämning, jordkällare, kalkugn, minnessten
Målaskogsberg – stående spis förmodligen en rest av kolarkoja
Rönnö – torplämning, jordkällare, väg med förstärkt kant och urgröpt på andra sidan.
Toftaholm – Riksväg 1 passerar höger om befintlig väg vid bebyggelsen. Även en tydlig rest av bron över ån finns kvar på dess södra sida, ev finns den kvar även på andra sidan ån utanför reservatet. Älvkvarn
Vedåsa – grund
Yxkullsund – torplämning, jordkällare, mm

Markaryds kommun:
Rönnö (se även Ljungby kommun) – torplämning, jordkällare, väg

Tingsryds kommun:
Hackekvarn – ?
Ljuva mon – minnessten
Midingsbråte – torplämningar
Stenfors – på flera ställen i reservatet, men framförallt i områdets norra del, finns ruiner, husgrunder och andra spår efter det gamla järnbruket Stenfors bruk, som anlades under 1600-talet och som drevs till sent 1800-tal 

Uppvidinge kommun:
Hinkaryd – ?
Libbhults ängar – dammvall i västra kanten strax norr om den nedre parkeringen på höger sida.
Skäraskog – odlingsrösen 
Storasjöområdet – brandljud i stubbe. Trädet är daterat mellan åren 1619 och 1850. Tre bränder har lämnat spår i trädet som övervallningar: Brandåren är daterade till 1637, 1685 och 1758. Fakta: Jonas Wäglind. 
Vithult – jordkällare norr om Vitthultsby, ?
Våraskruv – rösen, väg

Växjö:
Araby – stenbrygga
Asa – varggrop på höjden

Braås park – bro, minnesstenar
Fiolenområdet – ?
Galtö – ?
Gårdsby Hemmesjö bökeskog – kallkälla
Helgö – ?
Lunden – reservatet har en lång kontinuitet av bete, slåtter och åkerbruk. I norra delen av reservatet finns flera områden med fossil åkermark och terrassodlingar, troligen från medeltid. Här finns också bronsåldersgravar strax nordost om reservatsgränsen. Flera gårdar och torp har legat inom området och den som letar kan hitta många gamla byggnadsgrunder. Även den gamla bron över Mörrumsån är väl värt ett besök.
Notteryd – Torplämning, ekonomibyggnadsgrund
Osaby – två jordkällare, brygghusgrund
Sjösås äng – rösen
Teleborg – torplämning ekonomibyggnad, jordkällare, minnessten, gravröse

Älmhult:
Höö – torplämningar, sittande höna
Kronan – torplämning, ekonomibyggnadsgrund 24 x 12 m
Taxås – hällkista, stenbrott, (stenbord av huggen sten), brunnar

 

Källa: Guds fria natur, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Björn Möller, (skoghistoria@yahoo.se  070-282 85 97  0470-833 88) Webmaster, entusiast av kultur- och fornminnen). 2014. Uppdaterad 2016-01-04

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Övrigt – Naturreservat

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.