Riksskogsinventeringen 2013

I markerna över hela landet finns det utsatt ca 40 cm långa aluminiumpinnar. I kronobergs län var det 648 st. Dessa skulle hittas och mätas ut med modern gps. Felmarginalen var med denna gps endast 25 cm. Det betydde att ett arbetslag där undertecknad fanns med i fick ut en bil, med fri bensin, en gps för detaljmätningen och en gps för att hitta alla vägar. Kartor där alla ytor hade årtal och nummer. Och runt varje centrumyta var mätpunkterna utplacerade i en kvadrat mellan 3 – 14 punkter som alla skulle mätas in ytterst noggrant. Detta arbete utfördes över hela landet.

 

Kartbild över området.

Pinne-20130924_124723

Bild på pinne. Mestadels var de nedslagna i marken och ofta knappt synliga, några gånger i diken.