Övriga fynd – Fel sak på fel ställe

Faktablad

 

Vardagsfynd: allt från kastruller till glastippar!

 

Bjurkärr-Kanna-PICT1050

Fynd av kaffekanna från första delen av 1900-talet i bleckplåt, Bjurkärrs naturreservat
Foto 2014 © Björn Möller.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fynd av glastippar är något för mig totalt avskytt. Norr om Tävelsås finns en och så dessa båda vars placering jag nu söker, förmodligen i Moheda socken. Ytterligare en tippstation hittades i en jordkällare strax intill vägkorsningen söder om Humlekull, öster om Formestorp och väster om Gunnarsryd. Foto kommer.
Foto 2009 © Björn Möller.

 

PICT0239 wc stolen - fel ställe

Någonstans i skogen
Foto 2013 09 13 © Björn Möller.

 

Råd till markägare:

Låt grejerna ligga kvar, även bilvrak då dessa redan har läckt ut sina oljor och bensin. Personligen tycker jag att det är fantastiskt att komma ut och hitta t ex en traktor där en gran har vuxit upp genom motorrummet, eller se kastrullerna på stenmuren kring de övergivna resterna av ett torp.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Vardagsfynd på fel ställe

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.