Övriga fynd – Kartor

Faktablad

 

Kartor

Attsjö, Furuby socken, med torpen utritade och ibland namngivna. Av dessa finns nu (2014) ytterst få torp kvar som bostäder.

2005-05-02-SVO 0017 karta2005-05-02-SVO 0016 karta

2005-05-02-SVO 0014 karta2005-05-02-SVO 0012 karta2005-05-02-SVO 0011 karta - kopia2005-05-02-SVO 0020 karta2005-05-02-SVO 0019 karta2005-05-02-SVO 0015 karta - kopia - Kopia2005-05-02-SVO 0019 karta2005-05-02-SVO 0013 karta2005-05-02-SVO 0018 karta

Jag vill minnas att kartan var från 1864./Björn Möller

Kartbladsexempel med objekten numrerade och identifierade:
Kartbladet är 5F1b Attsjö NV

 

Kartblad för gruva i Moheda socken, Gustavsdal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kartor för lokalisering av en gruva i Mohada socken.
Foto 2009-november © Björn Möller

Tävelsås socken-alla fynd2004   Furuby socken-alla fynd 2005

Kartor efter genomgångna områden i Tävelsås 2004 och Furuby 2005
Foto 2014 © Björn Möller

Risingeby Risinge

Här ser vi två exempel på hur man vrider in den gamla kartan mot den nya för att spåra fyndplatser på ett enklare sätt.
Genom det gamla kartbladet syns alla nya vägar tydligt, men framförallt ser man de vägar som ligger kvar där de alltid gjort då dessa går mellan åker och ängsmarker. Platsen är Risinge, dels byn i närbild och dels byn med alla sina utmarker.
Foton 2005 © Växjö lag 2

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Kartor 

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.