Övriga fynd – Arbetsredskap

Faktablad

 

Övrigt – arbetsredskap: I markerna står övergivna arbetsredskap. Man ser klart och tydligt att de är s k varaktigt övergivna, och skicken är precis som bilderna förmedlar. Låt dem stå kvar för i metallskroten hör de inte hemma. De är en viktig del i vårt svenska kulturarv, utan dem ingen riktig historia.

 

Bjurkärr-ringvält-PICT1048

 Ringvält, Bjurkärr naturreservat,  Alvesta kommun
 Foto 2005 -2014 © Björn Möller.  

Hästredskap-EnHästarsVagn-PICT1805

4-hjulsvagn, järnskodd, för en häst, Växjö kommun                    
 Foto 2014 © Björn Möller.  

Hästredskap-EnSkärigPlog-PICT1804

 1-skärig plog, Växjö kommun
 Foto 2014 © Björn Möller. 

Hästredskapt-TreSkärigPlog-PICT1806

3-skärig plog, Växjö kommun                    
Foto 2014 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1-skärig plog som dragits av 2 djur t ex kor, oxar eller hästar.
Attsjö, Furuby socken, 2005-08-23
Foto 2005 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hästdragen räffsa. Attsjö, Furuby socken, 2005-08-23
Foto 2005 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Snöplog. Attsjö, Furuby. 2005-06-16
Foto 2005 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1-skärig plog i framkanten
Foto 2013 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kan vara en del till halmhack eller någon form av rivare, som sönderdelar, den är dock inte hel. Kallas hackelse-verk.
Foto 2013 © Björn Möller. 

arb-fordon 20130809_arb-fordon såning

Såningsmaskin.
Foto 2013 © Björn Möller. 

arb-fordon 20130809_arb-fordon skörda

Skördemaskin.
Foto 2013 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vedklyv.
Foto 2009 © Björn Möller. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brunnsvev, Moheda socken, Alvesta kommun                    
Foto 2009 © Björn Möller. 

20130903_150645

Slaghack, den drogs bakom en traktor och en kraftöverföringsaxel drev maskinen. Vidare var det en vagn bakom som samlade upp gräs eller vad man nu hackade ner, oftast till djurfoder.

Uppvidinge kommun                    Foto 2013 09 03 © Björn Möller. 

 

Råd till markägare:

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

 

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Övrigt – Arbetsredskap

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.