SAFT-projektet 2013-2015

SAFTprojektet maj 2013 – maj 2015 kom att beröra områden där Skog och Historia projekten varit verksamma. Därför kommer här en lätt beskrivning av SAFT och vad det betyder och stod för.

SAFT = Skogsstyrelsen ArbetsFörmedlingen Tillsammans

Några SAFT-anställda jobbade med Skogens Dag 2013. Däremot gjorde Skogsstyrelsen mer reklam för SAFT-projektet under Skogens Dag 2014 i Växjö.

01-PICT213102-PICT2139

03-PICT213204-PICT2133

05-PICT213406-PICT213507-PICT213609-PICT2137

08-PICT214012-PICT2150

10-PICT214211-PICT2149

13-PICT2129  14-.PICT2130