Inventeringar – som kommer

Ängslada våraskruv 20130524_112812
Kanske inte direkt någon ängslada men den får gå som illustration så länge. Foto Våraskruv, Uppvidinge kommun 2013 05 24 © Björn Möller

 

Genom Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen, fick jag reda på 2005 att en inventering skulle göras av ängslador. Huruvida denna kom igång eller inte är helt okänt för mig. Ängsladorna ses av ägarna oftast som helt oväsentliga och många underhåller dem därför inte, däremot bär de vittnesbörd om gången tid och därmed vill Länsstyrelserna bevara dem. /Björn Möller

– o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Under 2014 började Länsstyrelsen i Kronobergs län tala med mig och teamet jag arbetade i hos Skogsstyrelsen att man planerade en inventering av hamlade träd. Dessa skulle positioneras och beskrivas. Orsaken att man vet inte hur många träd det finns och inte riktigt var de exakt står heller. Inventeringen skulle underlätta för de som ska hamla träden då de hamlas regelbundet dvs varje senvinter/förvår. Projektet hann inte gå ingång före november 2014.