Skog och Historia inventeringen

Nu är de allra flesta områdena kontrollerade och inlagda i FMIS och övriga historiska forn och kulturminnesregister samt upplagda på de kartark som berörs, inklusive länsstyrelsernas sidor.

 

Kontroll o granskning SoH 2007 01 30

Furuby socken-alla fynd 2005 Tävelsås socken-alla fynd2004