Carabassinventeringen 2005

Efter det att stormen Gudrun hade drabbat Kronobergs län lördagen den 9 januari 2005 fick några forskare på Umeå Universitet uppdraget att beräkna hur stormen gått fram genom Sverige och hur träden fallit dvs fallvinklar, samt vilka trädarter och deras ungefärliga ålder som drabbats mest.

Skogsstyrelsen i Växjö ordnade fram ett arbetslag åt Umeåforskarna som valde ut vilka ytor i Kronobergs län som skulle besökas. Vi, ca 5 personer, fick ut en Mitsubishi LandCruiser, och behövlig utrustning såsom: gps, mätband, anteckningsblad mm.

Vi kom snabbt fram till att det skiljde sig en del om hur träden föll.
Granar föll med rot och allt, tallar föll ibland men bröts oftast av 4-5 m upp. Vinterns gallring i skogen var redan gjord för de som har sin näring av skogen så de träd som föll nu var de träd som skulle tas om några år, vissa gårdar blev på så sätt av med sin vinst under ett antal år framåt.

 

Mer text kommer.

 

Kartbild kommer.

 

Foto av fallna träd, kommer.