Hällkista (Stenkistgrav)

Faktablad

 

Definition: Förhistorisk gravanläggning av oftast kantställda stenar/hällar som bildar ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.

Hallkista_jat  hallkista_torslund
Hällkista, Jät socken.                                                 Hällkista, Torslund, Dädesjö socken.
Foto 2006 © Björn Möller.                                          Foto 2006 © Kristofer Kabo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hällkista, Vislanda socken. 
Foto 2005-04-15 © Björn Möller. 

 

Kommentar: Täckhällar kan förekomma. Gravtypen saknar omgivande anläggning och är helt eller delvis nedgrävd i marken. Hällkistorna kan vanligen dateras till senneolitisk tid, ca 2000 – 1800 f.Kr.

Konstruktion: Hällkistorna är byggda av flata hällar eller stora stenblock. Själva gravkammaren är rektangulär, med stenhällarna stående och liggande såsom ett hus. Den är omgiven av en jordhög, ett röse eller en rösartad stensättning som lämnar takdelen synlig.

Anmärkning: En Hällkista är samma sak som en begravningsplats. Det ansågs vara otur med sig att ta hällarna och använda dem till t ex entrésten vid husen. Om något hände på gården så bars stenen tillbaka för att man trodde att det var den döde som gick igen och hämnades för att gravfriden blivit störd.

Tidigare sakord: Stenkista.

Råd till markägare: Och bara för att de sörjande inte finns i livet längre så får man visa en viss aktning vid Hällkistan.

Undvik att i möjligaste mån göra så att kör- eller släpskador uppstår över fynden. Utför inte någon maskinell markberedning eller plantering på själva lämningarna.
Tag gärna bort träd vid lämningen så att dessa inte skadas av rötterna eller när träden sedemera faller. Var aktsam om det som ortens förfäder har slitit ont med att få till.
Mer detaljerade råd kan du få av skogsvårdskonsulenterna på skogsvårdsstyrelsens distrikt – varje lämning är unik och ger speci­ella möjligheter att skapa en värdefull kulturmiljö!

 

Grundregeln är att de enskilda objekten skall skyddas vid skogliga åtgärder.

Undvik maskinell markberedning på själva lämningen.

Lämna gärna ett antal 1,3 m höga stubbar runt lämningen så den syns även på vintern.

Planera gärna lämningen som en miljö inför framtiden.

Tänk över vilka kvarvarande ­kulturväxter Du vill skydda och vilka trädslag Du vill gynna på sikt. Och utför de åtgärder som främjar dessa.

Lövträd och hamlade träd fram­häver platsens karaktär av kulturlämning.

Gör gärna lämningen mer synlig genom att ta bort något extra träd invid lämningen vid röjning och gallring.

Våra skogar är fulla av spår som föregående generationer lämnat efter sig. Skogen är därför en del av det oersättliga historiska arkiv som finns. Bevara detta arkiv på bästa möjliga sätt till de som kommer efter Dig!

 

Faktablad – Hällkista

Skog och Historia Fornminnen och Kulturminnen – Fornlämningar och Kulturlämningar … Projektet Skog och Historia visar oss var torplämningar, minnesmärken, tjärdalar, vägar, varggropar, m fl står att finna i våra marker i Kronobergs län.

http://hem.passagen.se/skoghistoria/